PHP | Veritabanı sorgusundan JSON verisi elde etmek

Written by Super User. Posted in Web Teknolojileri

Veritabanımızdaki istediğimiz bir tablonun, istediğimiz sütunlarındaki verileri alıp bunları nasıl JSON verisi şekline dönüştürebileceğimizi küçük bir kod parçası yardımıyla göstereceğim:

echo 'JSON Kategoriler Verisi:</br>';
//Veritabanı sorgumuz
$qry = "SELECT catname FROM categories";
//Sorgu sonucumuzu alıyoruz
$result = @mysql_query($qry);
//Sorgu sonucumuzu while döngüsüyle dizimize aktarıyoruz
while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
$categories[] = $row;
}
//JSON verimiz için dizi yapımızın düzenlemelerini yapıyoruz.
$struct = array("Kategoriler" => $categories);
//Dizimizi JSON verisine dönüştürüp yazdırıyoruz.
print json_encode($struct);

Şekildeki çıktı için Link 'teki scripti kullandım. Deneyebilirsiniz.