PHP | İki sayfa arasında veri aktarma ve session'da dizi tutma

Written by Super User. Posted in Web Teknolojileri

PHP'de bir sayfadan öteki sayfaya veri aktarmak istediğimizde bunu yapabileceğimiz yollardan birisi, sunucuda oturumumuz için tutulan $_SESSION değişkeninde aktaracağımız veriyi depolayıp, diğer sayfadan erişmektir. Örneklerde bir diziyi $_SESSION değişkenine aktarıp diğer sayfada kullanacağız.

ilksayfa.php

<?php
// Session'u başlatalım
session_start();
 
// Bir dizi oluşturalım
$my_array=array('python', 'java', 'php', 'delphi', 'c');
 
// Dizimizi bir session değişkenine atayalım
$_SESSION['pls']=$my_array;
 
// Ekrana çıktımızı verelim
echo 'Dizi Session değişkenine atandı.';
?>

ikincisayfa.php


<?php
// Sessionu başlatalım
session_start();
 

foreach($_SESSION['pls'] as $key=>$value)
    {
    // Değerlerimizi yazdıralım
    echo 'The value of $_SESSION['."'".$key."'".'] is '."'".$value."'".' <br />';
    }
?>

Ekran çıktımız:

The value of $_SESSION['0'] is 'python' 
The value of $_SESSION['1'] is 'java' 
The value of $_SESSION['2'] is 'php' 
The value of $_SESSION['3'] is 'delphi' 
The value of $_SESSION['4'] is 'c'