Android | Toast mesajı görüntülemek

Written by Super User. Posted in Android Yardımcı Kodlar

Android uygulamasında bir Toast mesajı göstermek için kullanacağımız kod parçası;

Toast.makeText(getApplicationContext(), "Mesajımız", Toast.LENGTH_LONG).show();

gösterilecek Toast mesajının ekranda görünme süresini azaltmak için, tanımlı Toast.LENGTH_LONG süre değişkenini değiştirerek

Toast.makeText(getApplicationContext(), "Mesajımız", Toast.LENGTH_SHORT).show();

şekildeki gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz milisaniye cinsinden kendi değerinizi de girebilirsiniz. Ayrıca süre argumanı yerine 1 yazmanız Toast.LENGHT_LONG'a 0 yazmanız Toast.LENGHT_SHORT'a karşılık gelir.