Android | Button'a tıklanınca sınıf çağırma

Written by Super User. Posted in Android Yardımcı Kodlar

Bir Android programı yazarken sıkça karşılaşacağımız bir işlem olan, bir button'a farklı bir sınıfa yönlendirme yapma işlevini yüklemek için alttaki kodları kullanabiliriz.

Öncelikle otomatik oluşturulan R dosyamızdan dugme isimli button'umuzun adresini alıp dugme değişkenimize bağlıyoruz.

Button dugme = (Button) this.findViewById(R.id.dugme);

Sonrasında bir dinleyiciyi bu değişkenimizi dinlemesi için görevlendiriyoruz. OnClick işlemi gerçekleştirildiğinde yeni.class sınıfımıza yönlendirme yapacak yeni bir intent oluşturuyor ve bu activitymizi başlatıyoruz.

dugme.setOnClickListener(new OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
Intent i = new Intent(v.getContext(), yeni.class);
startActivity(i);

}
});

Artık "dugme" mize tıklandığında "yeni" sınıfımız açılacaktır.