Android | ListView Fade efektini kaldırmak

Written by Super User. Posted in Android Yardımcı Kodlar

Android uygulamamızda ListView kullandığımız zaman, ilk elemanda daha yukarı gitmeye, son elemanda daha aşağı gitmeye çalıştığımızda bize bunun yapılamayacağını belirten bir fade efektiyle karşılaşırız, bu fade efekti bazı arayüzlerde gerçekten kötü bir görüntü oluşmasına neden olabilir. Bu sebeple bu efekti kaldırmak için

 <ListView
    android:id="@+id/listView1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_below="@+id/imageButton1"
    android:divider="@null"
    android:fadingEdge="none" >

android:fadingEdge = "none" özelliği işimizi görecektir.

Android | ListView satır çizgilerini silmek

Written by Super User. Posted in Android Yardımcı Kodlar

Android uygulamamızda ListView kullandığımız zaman satırları birbirinden ayıran siyah çizgilerimiz görüntülenir. Bu siyah çizgilerimizi kaldırmak için ListView'ımızı oluşturduğumuz .xml dosyamızda ListView'ımıza özellik olarak 

 <ListView
    android:id="@+id/listView1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_below="@+id/imageButton1"
    android:divider="@null" >

android:divider="@null" satırını ekliyoruz.

Android | Başlangıç aktivitesini değiştirme

Written by Super User. Posted in Android Yardımcı Kodlar

Android uygulamamızda başlangıç aktivitesini değiştirmek istiyorsak, AndroidManifest.xml dosyamızda

<activity android:name="MainActivity"
         android:label="@string/app_name">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
</activity>

Şeklindeki <intent-filter> </intent-filter> bloğumuz uygulamamızda ilk çalıştırılmasını istediğimiz <activity> </activity> tagleri arasına eklenmelidir.

<intent-filter >
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>

Android | Titreşim özelliğini kullanmak

Written by Super User. Posted in Android Yardımcı Kodlar

Bir Android uygulamasında telefonumuzun titreşim özelliğini kullanmak istiyorsak öncelikle AndroidManifest.xml dosyamıza 

<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" />

iznini eklememiz gerekiyor. Sonrasında uygulamamızda 

Vibrator titresim = (Vibrator)getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE);
titresim.vibrate(5000);

kod parçalarıyla 5 saniyelik bir titreşim işlemini etkinleştirebiliriz.

Android | Toast mesajı görüntülemek

Written by Super User. Posted in Android Yardımcı Kodlar

Android uygulamasında bir Toast mesajı göstermek için kullanacağımız kod parçası;

Toast.makeText(getApplicationContext(), "Mesajımız", Toast.LENGTH_LONG).show();

gösterilecek Toast mesajının ekranda görünme süresini azaltmak için, tanımlı Toast.LENGTH_LONG süre değişkenini değiştirerek

Toast.makeText(getApplicationContext(), "Mesajımız", Toast.LENGTH_SHORT).show();

şekildeki gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz milisaniye cinsinden kendi değerinizi de girebilirsiniz. Ayrıca süre argumanı yerine 1 yazmanız Toast.LENGHT_LONG'a 0 yazmanız Toast.LENGHT_SHORT'a karşılık gelir.