Android | AlertDialog ile kullanıcıdan veri alma

Written by Super User. Posted in Android Anlatımlar

Ekran görüntüsü:

Bir AlertDialog yardımıyla kullanıcıdan veri almak için alttaki MainActivity sınıfında yapılan gerçekleştirim işinizi görecektir.

package com.gokselguren.alertdialog;

import android.app.Activity;
import android.app.AlertDialog;
import android.content.DialogInterface;
import android.os.Bundle;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity {
  /** Called when the activity is first created. */
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
    
    AlertDialog.Builder alert = new AlertDialog.Builder(this);
    //Kullanıcıya sunulacak başlığımızı ve mesajımızı setleyelim.
    alert.setTitle("Başlığımız");
    alert.setMessage("Mesajımız");

    //Dialogumuza bir EditText ekleyelim.
    final EditText input = new EditText(this);
    alert.setView(input);

    alert.setPositiveButton("Ok", new DialogInterface.OnClickListener() {
    public void onClick(DialogInterface dialog, int whichButton) {
     String value = input.getText().toString();
     //EditText'imizden gelen değeri bir Toast mesajı şeklinde ekranda gösterelim.
     Toast.makeText(getApplicationContext(), value, 1).show();
     }
    });
    alert.setNegativeButton("Cancel", new DialogInterface.OnClickListener() {
     public void onClick(DialogInterface dialog, int whichButton) {
      
     }
    });

    alert.show();
    
  }
}