Android | Wifi durumunu değiştirme

Written by Super User. Posted in Android Anlatımlar

Android'de Wifi durumunu değiştirmemize yarayacak olan yardımcı kod parçasını ufak bir gerçekleştirim yaparak göstermek istiyorum.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  >
<Button
  android:id="@+id/wifitest"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Stop Wifi" />

</LinearLayout>

Layoutumuzda üzerinde Stop Wifi yazan bir butonumuz bulunuyor.

package com.gokselguren.wifitest;

import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.net.wifi.WifiManager;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;

public class MainActivity extends Activity {
  /** Called when the activity is first created. */
	Button a;
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
    a=(Button)findViewById(R.id.wifitest);
    a.setOnClickListener(new OnClickListener() {
			
			public void onClick(View v) {
				WifiManager wifi = (WifiManager) getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);
				wifi.setWifiEnabled(false);
				
			}
		});
  }
}

MainActivity sınıfımızda butonumuza tıklandığında Wifi durumunu disable yapması söyleniyor. Tabi ki AndroidManifest.xml'de vermemiz gereken iznimizi de unutmuyoruz.

<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE" />

satırını AndroidManifest.xml'e ekliyoruz. Zaten eklemediğimizde java.lang.SecurityException direk karşımıza çıkıyor.