Android | Veritabanı işlemleri - 1

Written by Super User. Posted in Android Anlatımlar

Android veritabanı işlemleri başlıklı makaleler dizisi ile, herhangi bir Android uygulamamızda Android'in desteklediği SQLite yardımıyla bir veritabanı oluşturma ve bu veritabanı ile ilgili işlemlerden bahsedeceğim. Biraz ayrıntılı bir konu olması nedeniyle bir kaç başlık altında incelemeyi uygun gördüm.

Öncelikle bir kaç SQLite kodunu inceleyelim;

Veritabanımızı oluşturmak için kullanabileceğimiz kod ile başlayalım;

create table getitandroid (

_id integer primary key autoincrement,

ad text,

soyad text

);

Bu kod parçamızla 3 sütuna sahip bir tablo oluşturuyoruz. Bunlar _id, ad ve soyad. _id değerimizi primary key olarak tanımladık ve otomatik artacağını belirttik.

Tablomuza insert işlemini gerçekleştirmek için kullanabileceğimiz kod parçasını inceleyelim şimdi;

insert into getitandroid values(null, "Göksel", "Güren");

ilk değerimizi null olarak verdik çünkü, _id sütunumuzun satır değerleri için otomatik artım yapılacağını belirtmiştik. Bu kod parçası da tablomuza Göksel adı ve Güren soyadı ile bir kayıt ekleyecektir.

Bir de veritabanımızdan sorgulama yapmak için kullanabileceğimiz örnek bir SQL kodunu inceleyelim;

select * from getitandroid where(_id=1);

Bu kod parçası ise veritabanımızdan 1 numaralı id'ye sahip kaydımızı çekip getirecektir. Başka bir kullanım;

select * from getitandroid where(ad like "%Göksel%");

Bu sorgumuz ise bize "Göksel" içeren tüm kayıtları getirecektir. Burada bilmemiz gereken bir şeyde, SQL'in büyük-küçük harfe duyarlı olmadığıdır.

Veritabanı işlemleri - 2 makalesinde daha uygulamaya yönelik kullanımlardan bahsedeceğim.