Android | Spinner elemanlarının yazı stillerini değiştirme

Written by Super User. Posted in Android Anlatımlar

Android uygulamamız Spinner oluşturmak ve elemanlarının yazı stillerini değiştirmek istersek izlememiz gereken yol, 

Öncelikle View'ımızı oluşturacak layout dosyamızda spinnerımızı tanımlayalım. spinneribulunduranxml.xml

 <Spinner
    android:id="@+id/spinner1vg"
    android:layout_width="200dp"
    android:layout_height="wrap_content" />

Sonrasında yeni bir cdspinnertextview.xml oluşturalım. Bunu bizim Spinner elemanlarımıza stil vermek için kullanacağız. 

<TextView 
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:id="@+id/spinnerText" 
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content" 
  android:layout_centerHorizontal="true"
  android:textColor="@color/baslikyesil" 
  />

Renk değerlerini tanımlamak için values dizini altına colors.xml oluşturalım.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>

  <color name="baslikyesil">#9cb66d</color>

</resources>

Şimdi de uygulamamızda spinnerımızı bulunduran xml dosyamızı View'a alalım ve gerekli atamaları yapalım.

setContentView(R.layout.spinneribulunduranxml);

Gerekli atamalar

//Oluşturmuş olduğumuz spinnerı aldık.
spinnervg = (Spinner) findViewById(R.id.spinner1vg);
//Spinner adapter'ımız için Listemizi oluşturalım.
				List<String> list = new ArrayList<String>();
				list.add("Eleman1");
				list.add("Eleman2");
				list.add("Eleman3");
//Adapter'ımıza listeyi ve spinner elemanlarımız için kullanılacak layout'u verelim.
				ArrayAdapter<String> dataAdapter = new ArrayAdapter<String>(
						getApplicationContext(), R.layout.cdspinnertextview,
						list);
//Adapter'ımızı atayalım.
				spinnervg.setAdapter(dataAdapter);

				dataAdapter
						.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);

Gözden kaçırdığım yerler varsa yorumlarınızla belirtebilirsiniz. Kolay gelsin.