Android | Wifi durumunu değiştirme

Written by Super User. Posted in Android Anlatımlar

Android'de Wifi durumunu değiştirmemize yarayacak olan yardımcı kod parçasını ufak bir gerçekleştirim yaparak göstermek istiyorum.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  >
<Button
  android:id="@+id/wifitest"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Stop Wifi" />

</LinearLayout>

Layoutumuzda üzerinde Stop Wifi yazan bir butonumuz bulunuyor.

package com.gokselguren.wifitest;

import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.net.wifi.WifiManager;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;

public class MainActivity extends Activity {
  /** Called when the activity is first created. */
	Button a;
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
    a=(Button)findViewById(R.id.wifitest);
    a.setOnClickListener(new OnClickListener() {
			
			public void onClick(View v) {
				WifiManager wifi = (WifiManager) getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);
				wifi.setWifiEnabled(false);
				
			}
		});
  }
}

MainActivity sınıfımızda butonumuza tıklandığında Wifi durumunu disable yapması söyleniyor. Tabi ki AndroidManifest.xml'de vermemiz gereken iznimizi de unutmuyoruz.

<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE" />

satırını AndroidManifest.xml'e ekliyoruz. Zaten eklemediğimizde java.lang.SecurityException direk karşımıza çıkıyor.

Android | Veritabanı işlemleri - 3

Written by Super User. Posted in Android Anlatımlar

SQL sorgularını inceledik, sabitler arayüzümüzü tanımladık, veritabanı sınıfımızı tanımladık. Artık main programa geçme vakti geldi.

Fakat öncelikle main programımız için biraz hazırlık yapmamız gerekiyor. Öncelikle veritabanı kayıtlarımızı gösterebileceğimiz bir TextView'ı main.xml layout dosyamızda oluşturalım. Bu işlemi yaptıktan sonraki main xml dosyamız alttaki şekilde olacaktır.

main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
>
<TextView
android:id="@+id/text"
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content"
/>
</ScrollView>

Ekranımızda kayıtların eksiksiz gösterilebilmesi için root layout elemanımızı ScroolView olarak belirledik. Sonrasında da kodumuzda R.id.text yazarak erişebileceğimiz bir TextView oluşturduk.

Android | Veritabanı işlemleri - 2

Written by Super User. Posted in Android Anlatımlar

İlk makalemizde veritabanı işlemlerini yapabilmek için kullanabileceğimiz SQL sorgularından bahsetmiştik. Şimdi ise yavaş yavaş Android uygulamamıza başlayalım.

Öncelikle VeritabaniDeneme isminde bir Android projesi oluşturuyoruz. Şimdi oluşturmamız gereken bir arayüz var, bu arayüzde veritabanımızı tanımlamak için kullanacağımız sabitler tutacağız. Bu arayüzümüzü kullanmasakta olur fakat, tutarlı bir veritabanı oluşturmak için bu arayüz bize yardımcı olacaktır.

Sabitler.java

package com.getitandroid.veritabanideneme;

import android.provider.BaseColumns;

public interface Sabitler extends BaseColumns {
public static final String TABLE_NAME = "getitandroid";

//Veritabanımızdaki sütunlar için sabitler
public static final String AD = "ad";
public static final String SOYAD = "soyad";
}

Şimdi ise veritabanını tanımlamak için gerekli olan sınıfımızı oluşturalım. Bu sınıf veritabanımızın oluşturulmasını ve versiyonlarını yönetecektir.