SQL Where Clause

Written by Super User. Posted in Diger

WHERE Clause

Where clause isteğe bağlı olarak kullanılır. Kullanılırsa, herzaman From clause ardında yer alır. From clause 'da yer alan tablolardan filtreleme yapar. Where clause kullanılmaması tüm satırların seçilmesini sağlar. WHERE anahtar kelimesini takip eden, karşılaştırma belirtimi(predicate) olarak bilinen ifadedir. En temel predicate bir karşılaştırmadır.

color = 'Red'

Bu predicate'in döndürebileceği değerler;

TRUE : Eğer color sütunu Red string değerini içeriyorsa

FALSE : Eğer color sütunu Red olmayan başka bir string değeri içeriyorsa

UNKNOWN : Eğer color sütunu NULL değerini içeriyorsa

"=" karşılaştırma operatörü iki değerin eşitliğini karşılaştırır. Karşılaştırma operatörlerine ek olarak ;

> büyüktür.

< küçüktür.

>= büyük veya eşittir.

<= küçük veya eşittir.

<> eşit değildir.

Örnek olarak;

SELECT * FROM sp WHERE qty >= 200 ;
snopnoqty
S2 P1 200
S3 P1 1000
S3 P2 20

firstsql.com 'dan tarafımca çevrilmiştir.