SQL From Clause

Written by Super User. Posted in Diger

FROM Clause

FROM clause her zaman, SELECT clause ardında yer alır. Sorguyla erişilecek tabloları listeler. Örnek olarak;

SELECT * FROM s;

FROM listesi eğer 2 tablo içerekse, bunlar virgüllerle ayrılmalıdırlar.

SELECT sp.*, city

FROM sp, s

WHERE sp.sno = s.sno;

From listesinde birden fazla tablo yer aldığında bunlar birleştirilmelidir.

Not : FROM sp,s in algebra ifadesi şeklinde yazılacak hâli ( sp X s ) tir. Join ile karıştırılmamalıdır.

Select listesindeki sütunlar gibi, From listesindeki tablolarda, tablo ismini takip eden yeni bir isimle yeniden adlandırılabilirler.

SELECT supplier.name FROM s supplier;

Yeni isim tablo için correlation ismi olarak bilinir. Correlation isimler için self-joins gereklidir.

firstsql.com ' dan tarafımca çevrilmiştir.