SQL Select Statement Basics

Written by Super User. Posted in Diger

SQL Alıştırmaları

SELECT ifadesinin temelleri

SQL SELECT ifadesi, veritabanı içerisindeki tablolardan veri sorgular. İfade SELECT anahtar kelimesi ile başlar. Temel SQL ifadesi 3 maddeye sahiptir.

SELECT

FROM

WHERE

SELECT

SELECT clause, bulup getirilecek sütunları belirtir. FROM clause, erişilecek tabloları belirtir. WHERE clause, hangi tablo satırlarının kullanılacağını belirtir. WHERE clause isteğe bağlı olarak kullanılır. Eğer yoksa, tüm tablo satırları kullanılır.

Örnek olarak,

SELECT name FROM s WHERE city = 'Rome'

Bu sorgu, s tablosundaki satırlara erişir. Sonrasıda bu erişilen satırları, sütunun "Rome" değerini içermesine göre filtreler. Son olarak bu sorgu her filtrelenmiş satırdan name sütununu bulup getirir. Bu örneği kullanırsak, sorgu assağıdaki sonucu üretir:

 

name
Mario

Sorgu işlemlerinin ayrıntılı incelemesine bakarsak;

 • From clause s tablosuna erişir. İçerdikleri:
  snonamecity
  S1 Pierre Paris
  S2 John London
  S3 Mario Rome
 • Where clause kullanılarak name sütununun "Rome" değerini içermesine göre filtreleme yapılır ve bu sayede s tablosundan tek bir sonuç üretilir.
  snonamecity
  S3 Mario Rome
 • SELECT clause, bu filtrelenmiş sonuçta bulunan name sütununu bulup getirir.
  name
  Mario

firstsql.com sitesinden, tarafımca çevrilmiştir.