SQL ve Relational Algebra Bölüm-6

Written by Super User. Posted in Diger

Açıklama ve Yeniden Adlandırma

Relational Algebra:

ρS(A1,A2,A3,..,An)(R) : R'ye S ismini verir. S içerisinde R'nin A1, A2, A3 .... An şeklinde tanımlanmış özellikleri vardır.

SQL:

FROM deyiminin içerisinde AS anahtar kelimesi kullanılır. Students AS Students1, Students'ı Students1 olarak adlandırır.

SQL:

Özellikleri adlandırmak için AS anahtar kelimesini SELECT deyimi içerisinde kullanılır.

Örneği yapalım, aynı adreste yaşayan öğrenci çiftlerinin isimleri;

Relational Algebra:

∏S1.Name, S2.Name(σS1.Address = S2.Address(ρS1(Students) X ρS2(Students)))

SQL :

SELECT S1.name, S2.name

FROM Students AS S1, Students AS S2

WHERE S1.address = S2.address AND S1.name < S2.name

Kaynak : T.M. Murali