SQL ve Relational Algebra Bölüm-4

Written by Super User. Posted in Diger

Kartezyen Çarpım (Cartesian Product)

R ve S gibi 2 ilişkinin kartezyen çarpımı, R'nin her tuple'ının, S'nin her tuple'i ile eşlenmesi ile oluşturulan çiftler kümesidir.

Relational Algebra:

R X S

SQL :

SELECT *
FROM R, S;

Theta-Join

R ve S gibi 2 ilişkinin Theta-Join işlemi, R ve S nin kartezyen çarpımlarının belirli bir şartı sağlayan tuple'larıdır.

Relational Algebra:

R Φ S

(Φ işaretini papyon işareti sayın, özel işaretler içerisinde bulamadım, onun altında da C harfi var, teknik yetersizlikler ve resim koymaya üşenildiğinden burada biraz hayal gücümüzü zorlayalım :) Umarım kafanızda canlanmıştır anlatmak istediğim algebra ifadesi :) )

SQL :

SELECT *

FROM R, S

WHERE C;

R Φ S = σC(R X S)

Natural Join

R ve S gibi 2 ilişkiye natural join işleminin uygulanması sonucunda tuples çiftleri kümesi oluşur. Sonucun şeması R ve S nin özelliklerinin birleşimini içerir.

s R(A;B; C) ve S(B; C; D) şemalarının olduğunu farzedelim;

Relational Algebra :

R Φ S

(Φ işareti papyon işareti yine)

SQL :

SELECT R.A, R.B, R.C, S.D
FROM R,S
WHERE R.B = S.B AND R.C = S.C;

Asılı duran bir tuple, diğer ilişkideki herhangi bir tuuple ile bir çift olmayı başaramamış olan tuple'dır.

Kaynak : T.M. Murali