SQL ve Relational Algebra Bölüm-3

Written by Super User. Posted in Diger

Küme işlemleri 

UNION(BİRLEŞİM)

R ve S gibi iki ilişkinin birleşimi, R'de veya S'de veya her ikisinde de bulunan tuple'ların kümesidir.

R ve S aynı özellik kümeleri ve özellik çeşitleri aynı olmalıdır.

R'nin ve S'nin özellikleri aynı sırada olmalıdır.

Relational Algebra :

R U S

SQL :

(SELECT * FROM R)

UNION

(SELECT * FROM S)

INTERSECTION(KESİŞİM)

R ve S gibi iki ilişkinin kesişimi R'de ve S'de bulunan tuple'lardır.

Uygulanması UNION operatörü gibidir.

Relational Algebra :

R ∩ S

SQL :

(SELECT * FROM R)

INTERSECT

(SELECT * FROM S)

DIFFERENCE(FARK)

R ve S gibi iki ilişkinin farkı, R'de bulunup S'de bulunmayan tuple'lardır.

Uygulanması UNION operatörü gibidir.

Relational Algebra :

R - S

SQL :

(SELECT * FROM R)

EXCEPT

(SELECT * FROM S)

 

R - (R - S) = R ∩ S

Karşılaştıracak olursak;

(SELECT * FROM R) 
EXCEPT 
((SELECT * FROM R) 
EXCEPT
(SELECT * FROM S));

=

(SELECT * FROM R)

INTERSECT

(SELECT * FROM S);

şeklinde bir sonuç ortaya çıkar.

Kaynak : T.M. Murali