SQL ve Relational Algebra Bölüm-2

Written by Super User. Posted in Diger

Projection

Projection operatörü, herhangi bir R ilişkisinden, sadece onun bazı sütunlarını içeren, yeni bir ilişki oluşturur.

R'nin A1,A2,A3.....,An sütunlarını içeren bir ilişki elde edebilmek için;

Relational Algebra :

πA1,A2,A3...An(R)

SQL :

SELECT A1,A2,A3....An

FROM R;

Selection

Selection operatörü R ilişkisine R'nin sütunlarının bir alt kümesi ile yeni bir ilişki oluşturmak için uygulanır.

C şartı sağlanmalıdır. (C, condition ' ın başharfinden geliyor)

Relational Algebra :

σC(R)

SQL:

SELECT *

FROM R

WHERE C;

Bir SQL komutunun WHERE cümleciği σ() 'a karşılık gelir.

Selection : Belirtilen Koşulun Yazım Kuralı (Syntax of Conditional)

Diğer programlama dillerindeki koşullar ile benzer bir şekilde yazılırlar.

Değerler, FROM deyiminde belirtilen ilişkinin sabitleri ve özellikleri ile karşılaştırılırlar.

Alışılmış aritmetik operatorleri, numerik değerlere onları karşılaştırmadan önce uygulayabiliriz.


RA Standart aritmetik operatörlerle değerleri karşılaştırır.
SQL Değerleri =, <>, <, >, <=, >= bunları kullanarak karşılaştırır.

Kaynak : T.M. Murali