SQL ve Relational Algebra Bölüm-1

Written by Super User. Posted in Diger

Bundan sonra her salı günü olacağımız quizler nedeniyle, sayın T.M. Murali ' nin http://courses.cs.vt.edu/~cs4604/Fall09/ linkindeki SQL and Relational Algebra başlıklı ders slaytının çevirisini yapmayı, çevirilerini yapmaya devam ettiğim VTYS-S serilerinin önüne almayı uygun gördüm. Umarım quizlerimiz için faydalı bir çalışma olur.

SQL ve Relational Algebra

SQL = Structured Query Language ("sequel" şeklinde okunur.)

İlişkisel bir veritabanı üzerinde sorgulanmış verinin tanımlanması için kullanılır.

İlişkisel bir veritabanı üzerindeki verinin sorgulanması ve modifiye edilmesi için birincil mekanizmadır.

SQL bildirimsel(declarative) bir dildir.

 • Yapılması gereken, nasıl yapılması gerektiği belirtilmeden söylenir.
 • İlişkisel veritabanlarının ticari başarısının ana nedenlerinden bir tanesidir.

SQL bir çok standart ve uygulamaya sahiptir:

 • ANSI SQL
  SQL-92/SQL2 (null operations, outerjoins)
  SQL-99/SQL3 (recursion, triggers, objects)
  Satıcıya özel çeşitler

Relational Algebra nedir?

Relational algebra ilişkilerin içerikleri hakkındaki sorguların belirtilmesi için kullanılan bir notasyondur.

Relational algebra sorgular hakkında akıl yürütme işlevini kolaylaştırır.

Relational algebradaki işlemlerin SQL üzerinde karşılıkları mevcuttur.

Bir sorguyu çalıştırmak için, bir VTYS SQL'i relational algebra ile benzer bir notasyona çevirir.

Bir algebra operatörler ve operandlar kümesidir.

 • Aritmetik : Operandlar değişkenler ve sabitler, operatörler +,-,X,%,/ vb. dir.
 • Set Algebra : Operandlar kümeler ve operatörler U(birleşim), -(fark) vb. dir.

Bir algebra akıl yürütme kuralları çerçevesinde, operandlar ve ifadeleri operatörler kullanarak birleştirerek yeni ifadeler oluşturmamıza izin verir.

R-(R-S) , R U S, (a+b) - 3a + 4b

Operandlar tuple kümeleri gibi düşünülen ilişkilerdir.(satır)

Operandları tuple'ları bilinmeyen değişkenler olarak düşünün.

Ayrıca işlemlerin sonucunda da tuple kümeleri oluşur.

Relational algebra ifadelerini verilen ilişkilerden yeni ilişkiler üretebilecek sorgular gibi düşünün.

Operatörlerden 4 tanesi:

 • Tek bir ilişkinin bölümlerini silme : Projection ve Selection
 • Alışılmış küme işlemleri : Union(birleşim), intersection(kesişim), difference(fark)
 • 2 ilişkinin tuple'larını birleştiren, cartesian product(kartezyen çarpım) ve joinler
 • Yeniden adlandırma

Kaynak : T.M. Murali