VTYS-S3 Kullanıcı Türleri, Veritabanı Mimarisi

Written by Super User. Posted in Diger

Kullanıcı Türleri

Bir veritabanının kullanıcılarını belirtirken, onları 3 genel sınıf halinde tanımlayabiliriz:

  • Uygulama programcısı : COBOL, C++ gibi bazı yüksek seviyeli dillerde programlar yazmakla sorumludur.
  • Son-kullanıcı : Sorgu dili ile veritabanına erişen kişidir.
  • Veritabanı yöneticisi (DBA) : Veritabanı üzerindeki tüm işlemleri kontrol eder.

Veritabanı Mimarisi

VTYS sistemleri aynı mimariye tamamen uyumlu değildirler.

  • Modern veritabanı mimarisinin temeli olan üç-katmanlı mimari(three-level architecture) formu
  • Bu veritabanı yönetim sistemleri alanında ANSI/SPARC çalışma grubu ile uyumludur.
  • ANSI/SPARC, American National Standards Institute/Standard Planning and Requirement Committee) 'dir
  • Veritabanı yönetim sistemleri mimarisi 3 genel katmana ayrılırlar:
  • Dışsal (External)
  • Kavramsal (Conceptual)
  • İçsel (İnternal)

Kaynak: Dr Gordon Russell