VTYS-S1 Tanıtım

Written by Super User. Posted in Diger

İlişkisel veritabanı sistemleri 1970 lerden sonra gitgide artan bir populariteye sahip oldular. Bu tür sistemler, veriyi saklamak için uygulama bağımsız güçlü bir metot önerdiler. Bu bir çok işletmede veritabanının IT stratejisinin çekirdeğinde yer almasını sağladı.

Önceki sistemlerde, her uygulama programı kendi bağımsız ana dosyasına sahipti.(master file). Ana dosya üzerinde yapılacak herhangi bir çoğaltma işlemi, sonrasında veri tutarsızlığına yol açabilecek sorunları da beraberinde getirirdi.

Bir dizi uygulama programları için, ortak bir ana dosya kullanma girişimleri bütünlük ve güvenlik sorunlarıyla sonuçlandı. Yeni uygulama programlarının üretimi için, oluşturulmuş uygulama programları üzerinde değişiklikler yapılması gerektiğinden, bakım yaparken verimsizlik ortaya çıkıyordu.

RAM'den yararlanarak geliştirilmiş olan veri yapıları teknikleri, veri üzerinde yapılacak olan ekleme silme ve güncelleme işlemlerindeki karmaşıklığı artırır. VTYS'lere atılacak ilk adımda, paketler ve alt yordamlar ile programcının bu veri yapılarını muhafaza etme çabasını azaltması sağlanır. Fakat bu paketlerin kullanımı ve verinin fiziksel organizasyonunun bilinmesi bilgisini gerektirir.

Kaynak: Dr Gordon Russell