SQL Select Clause

Written by Super User. Posted in Diger

Ufak bir hatırlatma ile 2. anlatıma geçelim;

SELECT clause - Bulup getirilecek tablo sütunlarını belirtir.

FROM clause - Erişilecek tabloları belirtir.

WHERE clause - Tablolardaki hangi satırların kullanılacağını belirtir.

SELECT clause

SELECT clause kullanılması gereklidir. FROM clause'da belirtilen tablolardan, hangi sütunların bulup getirileceği listesini belirtir. Genel formatı;

SELECT [ALL | DISTINCT] select-list

select-list virgüllerle ayrılmış bir şekilde sütun isimleri belirten listedir. ALL ve DISTINCT belirteçlerinin kullanımı isteğe bağlıdır. DISTINCT çoğul satırların atılacağını belirtir. Varsayılan olan, çoğul satırların korunduğu ALL belirtecidir.

Örnek olarak;

SELECT descr , color FROM p;

select-list ' te kullanılan sütun ismi, tablo ismiyle birleştirilerek daha da özelleştirilebilir. Bu aynı sütun ismine sahip tablolarda kullanılmalıdır.

SELECT p.descr, p.color FROM p;

select-list ' teki bir sütun, sütun ismini takip eden yeni bir isim ile yeniden adlandırılabilir. Örnek olarak;

SQL Select Statement Basics

Written by Super User. Posted in Diger

SQL Alıştırmaları

SELECT ifadesinin temelleri

SQL SELECT ifadesi, veritabanı içerisindeki tablolardan veri sorgular. İfade SELECT anahtar kelimesi ile başlar. Temel SQL ifadesi 3 maddeye sahiptir.

SELECT

FROM

WHERE

SELECT

SELECT clause, bulup getirilecek sütunları belirtir. FROM clause, erişilecek tabloları belirtir. WHERE clause, hangi tablo satırlarının kullanılacağını belirtir. WHERE clause isteğe bağlı olarak kullanılır. Eğer yoksa, tüm tablo satırları kullanılır.

Örnek olarak,

SELECT name FROM s WHERE city = 'Rome'

Bu sorgu, s tablosundaki satırlara erişir. Sonrasıda bu erişilen satırları, sütunun "Rome" değerini içermesine göre filtreler. Son olarak bu sorgu her filtrelenmiş satırdan name sütununu bulup getirir. Bu örneği kullanırsak, sorgu assağıdaki sonucu üretir:

 

name
Mario

SQL ve Relational Algebra Bölüm-6

Written by Super User. Posted in Diger

Açıklama ve Yeniden Adlandırma

Relational Algebra:

ρS(A1,A2,A3,..,An)(R) : R'ye S ismini verir. S içerisinde R'nin A1, A2, A3 .... An şeklinde tanımlanmış özellikleri vardır.

SQL:

FROM deyiminin içerisinde AS anahtar kelimesi kullanılır. Students AS Students1, Students'ı Students1 olarak adlandırır.

SQL:

Özellikleri adlandırmak için AS anahtar kelimesini SELECT deyimi içerisinde kullanılır.

SQL ve Relational Algebra Bölüm-5

Written by Super User. Posted in Diger

Kısa ve anlaşılır bir özet geçelim;

Tek bir ilişkinin bazı bölümlerini silmek için;

Projection : ∏A,B(R) ve SELECT A, B FROM R;

Selection : σC(R) ve SELECT * FROM R WHERE C;

Projection ve Selection işlemlerinin birleştirilmesi;

∏A,B(σC(R)) ve SELECT A,B FROM R WHERE C; (Canonical SQL query)

SQL ve Relational Algebra Bölüm-4

Written by Super User. Posted in Diger

Kartezyen Çarpım (Cartesian Product)

R ve S gibi 2 ilişkinin kartezyen çarpımı, R'nin her tuple'ının, S'nin her tuple'i ile eşlenmesi ile oluşturulan çiftler kümesidir.

Relational Algebra:

R X S

SQL :

SELECT *
FROM R, S;

Theta-Join

R ve S gibi 2 ilişkinin Theta-Join işlemi, R ve S nin kartezyen çarpımlarının belirli bir şartı sağlayan tuple'larıdır.

Relational Algebra:

R Φ S

(Φ işaretini papyon işareti sayın, özel işaretler içerisinde bulamadım, onun altında da C harfi var, teknik yetersizlikler ve resim koymaya üşenildiğinden burada biraz hayal gücümüzü zorlayalım :) Umarım kafanızda canlanmıştır anlatmak istediğim algebra ifadesi :) )

SQL :

SELECT *

FROM R, S

WHERE C;

R Φ S = σC(R X S)