VTYS-S3 Kullanıcı Türleri, Veritabanı Mimarisi

Written by Super User. Posted in Diger

Kullanıcı Türleri

Bir veritabanının kullanıcılarını belirtirken, onları 3 genel sınıf halinde tanımlayabiliriz:

  • Uygulama programcısı : COBOL, C++ gibi bazı yüksek seviyeli dillerde programlar yazmakla sorumludur.
  • Son-kullanıcı : Sorgu dili ile veritabanına erişen kişidir.
  • Veritabanı yöneticisi (DBA) : Veritabanı üzerindeki tüm işlemleri kontrol eder.

VTYS-S2 Veritabanı Yaklaşımı

Written by Super User. Posted in Diger

Bir veritabanı sistemi, bilgileri yöneten ve kayıt eden bilgisayar tabanlı sistemdir. Bir veritabanının içeriğinde çok çeşitli, farklı farklı şeyler tutulabilir. Veritabanı dizaynını daha kolay ve anlaşılır yapabilmek için, veritabanı içerikleri 2 farklı konsepte ayrılırlar:

Şema

Veri

Şema, veri olgusunun bulunduğu, veri yapısıdır. Şemanın anlaşılması başlangıç için karmaşık olabilir, ama verinin uyması gereken kuralları belirtirttiği için önemlidir.

Bir durum hayal edin, bir şirketteki çalışanlar hakkındaki bilgileri depolamak istiyoruz. Bu bilgiler, onların name, address, date of birth ve salary bilgilerini içerecek. Bu veritabanında, bütün çalışanlar hakkındaki bütün bu bilgileri, tablo(table) adı verilen tek bir saklayıcıda depolayacağız. Bu tablo farklı çalışanları belirten satırları ve onlarla ilgili bilgileri belirten sütunları ile aynı bir spreadsheet sayfası gibi nesnedir. EMP tablosunu çağıralım ve nasıl birşey olduğuna göz atalım:

NameAddressDate of BirthSalary
Jim Smith 1 Apple Lane 1/3/1991 11000
Jon Greg 5 Pear St 7/9/1992 13000
Bob Roberts 2 Plumb Road 3/2/1990 12000

VTYS-S1 Tanıtım

Written by Super User. Posted in Diger

İlişkisel veritabanı sistemleri 1970 lerden sonra gitgide artan bir populariteye sahip oldular. Bu tür sistemler, veriyi saklamak için uygulama bağımsız güçlü bir metot önerdiler. Bu bir çok işletmede veritabanının IT stratejisinin çekirdeğinde yer almasını sağladı.

Önceki sistemlerde, her uygulama programı kendi bağımsız ana dosyasına sahipti.(master file). Ana dosya üzerinde yapılacak herhangi bir çoğaltma işlemi, sonrasında veri tutarsızlığına yol açabilecek sorunları da beraberinde getirirdi.

Bir dizi uygulama programları için, ortak bir ana dosya kullanma girişimleri bütünlük ve güvenlik sorunlarıyla sonuçlandı. Yeni uygulama programlarının üretimi için, oluşturulmuş uygulama programları üzerinde değişiklikler yapılması gerektiğinden, bakım yaparken verimsizlik ortaya çıkıyordu.

Veritabanı Terimleri Hakkında - 2

Written by Super User. Posted in Diger

Farklı kaynaklardan araştırmaya devam edelim;

Varlık(Entity) : Var olan ve benzerlerinden ayırt edilebilen herşeye, her nesneye bir varlık denir.

Varlık Kümesi(Entity Set) : Aynı türden varlıkların oluşturduğu kümeye varlık kümesi denir. Veya bu sınıftaki varlık formatı tarafından tanımlanan varlıklar formasyonu.

Varlık öğesi(instance) : Belirli bir varlığın temsili

Çok değerli özellikler(multivalued attributes) : Birden fazla olası değeri olan özellik. Birden fazla niteliğin birleştirilerek başka bir nitelik oluşturulması. Adres gibi.

Nitelikler (Attributes) : Bir varlık kümesinde varlıkların özelliklerini göstermek ve varlıkları birbirinden ayırt etmek için nitelikler kullanılır.

Dosya Tabanlı Yaklaşımın Sınırlamaları

Written by Super User. Posted in Diger

Database systems isimli kitaptan önemli olarak gördüğüm alttaki kısmı yayınlamak istiyorum. Dosya-tabanlı yaklaşımın sınırlarını çizen, eksikliklerini az çok bize anlatabilecek bir yazı olduğunu düşünüyorum.

Limitations of the File-Based Approach

-Seperation and isolation of data : When data is isolated in seperate files, it is more difficult to access data that should be available.

-Duplication of data : Due to the decentralized approach taken by each department, the file based approach encouraged, if not necessitated, the uncontrolled duplication of data. Duplication is wasteful. It cost time and money to enter the data more than once. Perhaps more important, duplication can lead to loss of data integrity; in other words, the data is no longer consistent.