Cannot load OCI DLL: D:\oracle\db_1\BIN\oci.dll

Written by Super User. Posted in Diger

Oracle kurulum süreci, malesef çoğu programda alıştığımız gibi rahat geçmedi. 3 kere Oracle'ın farklı sürümünü, birkaç kerede bu sürümler için TOAD sürümünü değiştirmemiz gerekti. Ama sonunda çalışan bir sistemi kullanabilir hâle geldik. Kısaca bu sürece bir göz atalım, sonrasında yazılacak çok konu var.

İlk deneme

İşletim sistemi: Windows-7 Home Premium 64bit
Oracle : Oracle Database 10g Release2 Microsoft Windows (x86_32)
Toad : 9.5
Problem : ORA-12154: TNS:could not resolve service name.

Çözüm önerileri : Oracle sürümünü değiştirmek.

İkinci deneme

İşletim sistemi: Windows-7 Home Premium 64bit
Oracle : Oracle Database 11g Microsoft Windows (x86_64)
Toad : 9,5 - 10,5 
Problem : Cannot load OCI DLL: D:\oracle\db_1\BIN\oci.dll

Çözüm önerileri : Oracle'a sqlplus ile bağlanabiliyoruz, fakat TOAD ile bağlanmayı deneyince bu hatayı veriyor. Bu nedenle TOAD'ı kullanmak istiyorsak, TOAD bu oracle sürümüne uymadığı için tekrar oracle sürümünü değiştiriyoruz.

Üçüncü deneme

İş Zekası Nedir?

Written by Super User. Posted in Diger

İş Zekası (Business Intelligence) nedir?

İş Zekâsı (Business Intelligence, BI) bir organizasyonun ham verilerini analiz etmek için kullandığı çeşitli yazılım uygulamalarının tümünü kapsayan bir ifade.

Veri madenciliği, online analitik işleme, sorgulama ve raporlama dahil olmak üzere birbiriyle ilgili çeşitli aktivitelerden oluşan bir disiplin. Ancak başarı için bundan daha fazlasını bilmek gerekiyor.

Firmalar karar verme, maliyet düşürme ve yeni iş fırsatlarını tanımlamayı geliştirmek için BI’ı kullanırlar. CIO’lar yeniden elden geçirilmesi gereken verimsiz süreçleri belirlemek için BI’ı kullanır. Günümüz BI araçlarıyla iş adamları, IT’cilerin karmaşık raporlar oluşturmasını beklemeksizin verilerin kendilerini analiz etmeye başlayabiliyor. Her ne kadar BI büyük vaatler barındırsa da, uygulama sırasında bir takım teknik ve kültürel güçlükler ortaya çıkabiliyor. Yöneticiler BI uygulamalarını besleyen verilerin temiz ve sürekli olduğundan emin olmalı ki kullanıcılar ona güvenebilsin.

Ne tür firmalar BI sistemlerini kullanıyor?

Özellikle restoran zincirleri ve perakende mağazalar BI yazılımlarının en büyük kullanıcıları. Restoranlar menülerine ekleyecekleri yeni ürünleri belirlemek gibi stratejik kararları vermek için BI kullanıyor. Ayrıca hangi servislerin kaldırılacağı ya da beklenilen performansı vermeyen dükkânların kapatılması gibi kararlar verilirken de İş Zekâsı araçlarının sunduğu verilerden yararlanıyorlar.
Yiyecek tedarikçileriyle yeniden sözleşme imzalama, verimli olmayan süreçlerin geliştirilmesi için seçeneklerin belirlenmesi gibi taktiksel durumlarda da BI kullanılıyor. Çünkü restoran zincirleri fazlasıyla operasyonlara bağlı ve BI onların işlerini yürütürken çok fazla yardımcı oluyor. Restoran zincirleri diğer tüm endüstriler arasında BI sistemlerinin gerçek değerinden faydalanan elit firmalar arasında yer alıyor.

BI projelerine kim önderlik etmeli?
Paylaşmak BI projelerinin başarısı için oldukça hayati çünkü çalışma yöntemlerini değiştirebilmeleri için sürece dahil olan herkesin bilgiye tam erişime sahip olması gerekiyor. BI projeleri en üst seviyeden yöneticilerle başlayabilir ancak bir sonraki kullanıcı grubunun satışçılar olması gerekiyor. Çünkü onların işi satışları artırmak ve bunu gerçekleştirecek yetenekleri için istihdam ediliyorlar. Bu yüzden bu işi yapmalarına yardımcı olacak herhangi bir aracı bağırlarına basmaları çok daha olası; elbette aracın kolay bir kullanıma sahip olması ve bilgiye güvenmeleri önemli.

Bir BI sistemini nasıl uygularım?

BI için bir plan oluşturulurken firmalar öncelikle karar verme şekillerini analiz etmeli ve yöneticilerin daha emin ve daha hızlı bir biçimde karar vermelerini sağlayacak bilgiyi dikkate almalıdır. Ayrıca bu bilgilerin onların istediği gibi nasıl sunulacağı da (örneğin rapor, tablo, online, basılı gibi) hesaba katılmalıdır. Karar verme konusundaki tartışmalar firmaların BI sistemleri içinde ne gibi bilgileri toplamaya, analiz ve yayınlamaya gereksinim duyduklarını ortaya çıkartacaktır. İyi BI sistemlerinin ayrıntıya girmeye ihtiyacı var. Dünkü satışların X, geçen yılın aynı gününde Y olarak gerçekleştiğini belirten raporlar yeterli değil. Söz konusu iş alanında bir gün için satışların X olmasına, önceki yılın aynı gününde Y olmasına neden olan faktörleri açıklaması gerekiyor. Çok sayıda teknoloji projesinde olduğu gibi, kullanıcılar teknolojiye şüpheli yaklaştığı ve sonuç olarak onu kullanmayı reddettiği takdirde BI da herhangi bir sonuç sağlamayacaktır. Bununla birlikte iş BI gibi, firmaların işleyişini temelden değiştiren ve insanların karar verme yöntemlerini değiştiren stratejik olarak uygulanmış bir pratiğe geldiğinde, CIO’ların hislerini çok daha fazla dikkate alması gerekiyor.

BI sistemlerinin sunulması için yedi adım: Verilerinizin temiz olduğundan emin olun. Kullanıcıları etkin bir biçimde eğitin. Hızlı bir biçimde konuşlandırın ve ilerledikçe ayarlamalarınızı gerçekleştirin. “Mükemmel” raporları elde etmek için en başında çok fazla zaman harcamayın çünkü işiniz geliştikçe ihtiyaçlar da gelişecektir. En fazla değeri sunan raporları hızlıca sunun ve sonra bunlara ince ayar yapın. Veri ambarınızı en başından bina ederken bütünleşik bir yaklaşım kullanın. Yolunuzun ileriki safhalarında kendinizi kullanışsız bir veri stratejisi içerisine kilitlemediğinizden emin olun. Henüz başlamadan önce ROI’yi açıkça belirleyin. Elde etmeyi umduğunuz özel faydaların altını çizin ve sonra her üç ayda ya da altı ayda bir doğrulama kontrolü yapın.

Spatial Database

Written by Super User. Posted in Diger

Spatial Veritabanı nedir?

Bir spatial veritabanı, uzaydaki points, lines, polygons gibi objeleri depolamak ve sorgulamak için optimize edilmiş veritabanıdır. Tipik veritabanları, verinin çeşitli numerik ve karakter tiplerini tanıyabiliyorken, uzaysal veri tiplerini işleyebilmek için ek fonksiyonların eklenmesine ihtiyaç duyulur. Bunlar geometry veya özellik olarak adlandırılır.Open Geospatial Consortium, basit özellik tanımlamalarını oluşturmuş ve veritabanı sistemlerine uzaysal fonksiyonellik ekleyebilmek için standartlar belirtmiştir.

SQL Where Clause

Written by Super User. Posted in Diger

WHERE Clause

Where clause isteğe bağlı olarak kullanılır. Kullanılırsa, herzaman From clause ardında yer alır. From clause 'da yer alan tablolardan filtreleme yapar. Where clause kullanılmaması tüm satırların seçilmesini sağlar. WHERE anahtar kelimesini takip eden, karşılaştırma belirtimi(predicate) olarak bilinen ifadedir. En temel predicate bir karşılaştırmadır.

color = 'Red'

Bu predicate'in döndürebileceği değerler;

TRUE : Eğer color sütunu Red string değerini içeriyorsa

FALSE : Eğer color sütunu Red olmayan başka bir string değeri içeriyorsa

UNKNOWN : Eğer color sütunu NULL değerini içeriyorsa

"=" karşılaştırma operatörü iki değerin eşitliğini karşılaştırır. Karşılaştırma operatörlerine ek olarak ;

SQL From Clause

Written by Super User. Posted in Diger

FROM Clause

FROM clause her zaman, SELECT clause ardında yer alır. Sorguyla erişilecek tabloları listeler. Örnek olarak;

SELECT * FROM s;

FROM listesi eğer 2 tablo içerekse, bunlar virgüllerle ayrılmalıdırlar.

SELECT sp.*, city

FROM sp, s

WHERE sp.sno = s.sno;