Android Anlatımlar

Android Programlama

Bu bölümde Android çatısında programlama yaparken ihtiyacınız olabilecek bazı önemli konular hakkında anlatımlar bulabileceksiniz.

İncele

Android Problemler

Android Problemleri

Bu bölümde Android çatısında programlama yaparken karşılaşabileceğiniz sorunlardan bazılarına cevaplar bulabileceksiniz.

İNCELE

Android Yardımcı Kodlar

Android Programlama Yardımcı Kodlar

Bu bölümde Android çatısında programlama yaparken ihtiyacınız olabilecek küçük kod parçalarını bulabileceksiniz.

İNCELE

VTYS-S4 Üç-Katman Veritabanı Mimarisi

Dışsal katman : Birbirinden farklı kullanıcılarının veriyi görme yolları ile ilgili olan katmandır.

Kavramsal katman : Veriden bağımsızlığın sağlandığı katmandır.

İçsel katman : Verinin aktif bir şekilde saklanma yoluyla ilgilidir.

External Level
Doctor's View Billing Office View

SSN

dosage

   

SSN

LastName

FirstName

Conceptual Level
   

SSN

Dosage

LastName

FirstName

Internal Level
struct { 
string SSN; 
double dosage; 
string LastName; 
string FirstName; 
... 
}

Figür-1 : 3 katmanlı mimari örnek gösterim

 

VTYS-S3 Kullanıcı Türleri, Veritabanı Mimarisi

Kullanıcı Türleri

Bir veritabanının kullanıcılarını belirtirken, onları 3 genel sınıf halinde tanımlayabiliriz:

  • Uygulama programcısı : COBOL, C++ gibi bazı yüksek seviyeli dillerde programlar yazmakla sorumludur.
  • Son-kullanıcı : Sorgu dili ile veritabanına erişen kişidir.
  • Veritabanı yöneticisi (DBA) : Veritabanı üzerindeki tüm işlemleri kontrol eder.

VTYS-S2 Veritabanı Yaklaşımı

Bir veritabanı sistemi, bilgileri yöneten ve kayıt eden bilgisayar tabanlı sistemdir. Bir veritabanının içeriğinde çok çeşitli, farklı farklı şeyler tutulabilir. Veritabanı dizaynını daha kolay ve anlaşılır yapabilmek için, veritabanı içerikleri 2 farklı konsepte ayrılırlar:

Şema

Veri

Şema, veri olgusunun bulunduğu, veri yapısıdır. Şemanın anlaşılması başlangıç için karmaşık olabilir, ama verinin uyması gereken kuralları belirtirttiği için önemlidir.

Bir durum hayal edin, bir şirketteki çalışanlar hakkındaki bilgileri depolamak istiyoruz. Bu bilgiler, onların name, address, date of birth ve salary bilgilerini içerecek. Bu veritabanında, bütün çalışanlar hakkındaki bütün bu bilgileri, tablo(table) adı verilen tek bir saklayıcıda depolayacağız. Bu tablo farklı çalışanları belirten satırları ve onlarla ilgili bilgileri belirten sütunları ile aynı bir spreadsheet sayfası gibi nesnedir. EMP tablosunu çağıralım ve nasıl birşey olduğuna göz atalım:

NameAddressDate of BirthSalary
Jim Smith 1 Apple Lane 1/3/1991 11000
Jon Greg 5 Pear St 7/9/1992 13000
Bob Roberts 2 Plumb Road 3/2/1990 12000

VTYS-S1 Tanıtım

İlişkisel veritabanı sistemleri 1970 lerden sonra gitgide artan bir populariteye sahip oldular. Bu tür sistemler, veriyi saklamak için uygulama bağımsız güçlü bir metot önerdiler. Bu bir çok işletmede veritabanının IT stratejisinin çekirdeğinde yer almasını sağladı.

Önceki sistemlerde, her uygulama programı kendi bağımsız ana dosyasına sahipti.(master file). Ana dosya üzerinde yapılacak herhangi bir çoğaltma işlemi, sonrasında veri tutarsızlığına yol açabilecek sorunları da beraberinde getirirdi.

Bir dizi uygulama programları için, ortak bir ana dosya kullanma girişimleri bütünlük ve güvenlik sorunlarıyla sonuçlandı. Yeni uygulama programlarının üretimi için, oluşturulmuş uygulama programları üzerinde değişiklikler yapılması gerektiğinden, bakım yaparken verimsizlik ortaya çıkıyordu.

Veritabanı Terimleri Hakkında - 2

Farklı kaynaklardan araştırmaya devam edelim;

Varlık(Entity) : Var olan ve benzerlerinden ayırt edilebilen herşeye, her nesneye bir varlık denir.

Varlık Kümesi(Entity Set) : Aynı türden varlıkların oluşturduğu kümeye varlık kümesi denir. Veya bu sınıftaki varlık formatı tarafından tanımlanan varlıklar formasyonu.

Varlık öğesi(instance) : Belirli bir varlığın temsili

Çok değerli özellikler(multivalued attributes) : Birden fazla olası değeri olan özellik. Birden fazla niteliğin birleştirilerek başka bir nitelik oluşturulması. Adres gibi.

Nitelikler (Attributes) : Bir varlık kümesinde varlıkların özelliklerini göstermek ve varlıkları birbirinden ayırt etmek için nitelikler kullanılır.

Sosyal Profiller

Chart