Android Anlatımlar

Android Programlama

Bu bölümde Android çatısında programlama yaparken ihtiyacınız olabilecek bazı önemli konular hakkında anlatımlar bulabileceksiniz.

İncele

Android Problemler

Android Problemleri

Bu bölümde Android çatısında programlama yaparken karşılaşabileceğiniz sorunlardan bazılarına cevaplar bulabileceksiniz.

İNCELE

Android Yardımcı Kodlar

Android Programlama Yardımcı Kodlar

Bu bölümde Android çatısında programlama yaparken ihtiyacınız olabilecek küçük kod parçalarını bulabileceksiniz.

İNCELE

Spatial Database

Spatial Veritabanı nedir?

Bir spatial veritabanı, uzaydaki points, lines, polygons gibi objeleri depolamak ve sorgulamak için optimize edilmiş veritabanıdır. Tipik veritabanları, verinin çeşitli numerik ve karakter tiplerini tanıyabiliyorken, uzaysal veri tiplerini işleyebilmek için ek fonksiyonların eklenmesine ihtiyaç duyulur. Bunlar geometry veya özellik olarak adlandırılır.Open Geospatial Consortium, basit özellik tanımlamalarını oluşturmuş ve veritabanı sistemlerine uzaysal fonksiyonellik ekleyebilmek için standartlar belirtmiştir.

SQL Where Clause

WHERE Clause

Where clause isteğe bağlı olarak kullanılır. Kullanılırsa, herzaman From clause ardında yer alır. From clause 'da yer alan tablolardan filtreleme yapar. Where clause kullanılmaması tüm satırların seçilmesini sağlar. WHERE anahtar kelimesini takip eden, karşılaştırma belirtimi(predicate) olarak bilinen ifadedir. En temel predicate bir karşılaştırmadır.

color = 'Red'

Bu predicate'in döndürebileceği değerler;

TRUE : Eğer color sütunu Red string değerini içeriyorsa

FALSE : Eğer color sütunu Red olmayan başka bir string değeri içeriyorsa

UNKNOWN : Eğer color sütunu NULL değerini içeriyorsa

"=" karşılaştırma operatörü iki değerin eşitliğini karşılaştırır. Karşılaştırma operatörlerine ek olarak ;

SQL From Clause

FROM Clause

FROM clause her zaman, SELECT clause ardında yer alır. Sorguyla erişilecek tabloları listeler. Örnek olarak;

SELECT * FROM s;

FROM listesi eğer 2 tablo içerekse, bunlar virgüllerle ayrılmalıdırlar.

SELECT sp.*, city

FROM sp, s

WHERE sp.sno = s.sno;

SQL Select Clause

Ufak bir hatırlatma ile 2. anlatıma geçelim;

SELECT clause - Bulup getirilecek tablo sütunlarını belirtir.

FROM clause - Erişilecek tabloları belirtir.

WHERE clause - Tablolardaki hangi satırların kullanılacağını belirtir.

SELECT clause

SELECT clause kullanılması gereklidir. FROM clause'da belirtilen tablolardan, hangi sütunların bulup getirileceği listesini belirtir. Genel formatı;

SELECT [ALL | DISTINCT] select-list

select-list virgüllerle ayrılmış bir şekilde sütun isimleri belirten listedir. ALL ve DISTINCT belirteçlerinin kullanımı isteğe bağlıdır. DISTINCT çoğul satırların atılacağını belirtir. Varsayılan olan, çoğul satırların korunduğu ALL belirtecidir.

Örnek olarak;

SELECT descr , color FROM p;

select-list ' te kullanılan sütun ismi, tablo ismiyle birleştirilerek daha da özelleştirilebilir. Bu aynı sütun ismine sahip tablolarda kullanılmalıdır.

SELECT p.descr, p.color FROM p;

select-list ' teki bir sütun, sütun ismini takip eden yeni bir isim ile yeniden adlandırılabilir. Örnek olarak;

SQL Select Statement Basics

SQL Alıştırmaları

SELECT ifadesinin temelleri

SQL SELECT ifadesi, veritabanı içerisindeki tablolardan veri sorgular. İfade SELECT anahtar kelimesi ile başlar. Temel SQL ifadesi 3 maddeye sahiptir.

SELECT

FROM

WHERE

SELECT

SELECT clause, bulup getirilecek sütunları belirtir. FROM clause, erişilecek tabloları belirtir. WHERE clause, hangi tablo satırlarının kullanılacağını belirtir. WHERE clause isteğe bağlı olarak kullanılır. Eğer yoksa, tüm tablo satırları kullanılır.

Örnek olarak,

SELECT name FROM s WHERE city = 'Rome'

Bu sorgu, s tablosundaki satırlara erişir. Sonrasıda bu erişilen satırları, sütunun "Rome" değerini içermesine göre filtreler. Son olarak bu sorgu her filtrelenmiş satırdan name sütununu bulup getirir. Bu örneği kullanırsak, sorgu assağıdaki sonucu üretir:

 

name
Mario

Sosyal Profiller

Chart